Privacyverklaring

Yourmove Coaching, gevestigd aan Serenadestraat 9, 7323 LJ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
J. Herforth is de Functionaris Gegevensbescherming van Yourmove Coaching. Hij is te bereiken via jaap@yourmovecoaching.nl of 06-39627040. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Yourmove Coaching verwe
rkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jaap@yourmovecoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Yourmove Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het afhandelen van jouw betaling en boekhouding.

Mijn dienstverlening op jou afstemmen.

Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Yourmove Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Yourmove Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Ik bewaar facturen met jouw naam, adres en woonplaats voor de fiscus (7 jaar). 

Bij de intake vul jij een formulier. Deze informatie vernietig ik direct na het laatste gesprek.   

De chatgeschiedenis van Whatsapp en de emailgeschiedenis vernietig ik 3 maanden na de samenwerking.  

Jouw mobiele nummer en emailadres vernietig ik na 2 jaar.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Yourmove Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uiteraard overleg ik met jou zo veel en zo vroeg mogelijk.  

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Yourmove Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yourmove Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jaap@yourmovecoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yourmove Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Yourmove Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Privacygevoelige informatie bewaar ik niet op apparaten en verwerk ik alleen op beveiligde verbindingen. Mijn tablet, smartphone en mailbox zijn met wachtwoorden beveiligd. Yourmovecoaching.nl draait op Jouwweb.nl en is daarom goed beveiligd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
jaap@yourmovecoaching.nl