Opbrengst

Na de training:

  • ken je jouw eigen conditionering als man in het contact met collega's en klanten
  • accepteer en beheers je de energie die in jouw bekkengebied huist
  • heb je tools om het machogedrag en de bewijsdrang van sommige mannelijke collega’s om te buigen  
  • durf jij kwetsbaarheid in jouw leiderschap te integreren en is de kans groter dat andere mannen grensoverschrijdend gedrag durven te bespreken
  • sta je steviger en creëer je meer draagvlak om het probleem op te lossen
  • dring je de psychosociale belasting, het verzuim en ontslagname door vrouwen ten gevolge van ongewenste omgangsvormen terug

Kortom, kan jij het voorbeeld geven!